Hypatialezing

Society for Women in Philosopy organiseert sinds 2017 om het jaar de Hypatialezing. Met het instellen van deze lezing wil de vereniging een podium bieden aan vrouwelijke filosofen die werkzaam zijn in Nederland en Vlaanderen.

Overzicht Hypatialezingen
2021: Ruth Hagengruber: Between the lines. Will uncovering erased voices change our notion of philosophy?
2019: Katrine Smiet: Sojourner Truth – van oorsprongsverhaal tot sleutelfiguur voor intersectioneel feminisme
2017: Karen Vintges: Simone de Beauvoir en de supervrouw, feminisme versus neoliberalisme