Over SWIP-NL

Society for Women in Philosophy Nederland en Vlaanderen  (SWIP-NL) richt zich sinds haar oprichting in 2013 op het behartigen van de belangen van vrouwen in de filosofie. Dit doet zij door samenwerking tussen vrouwen in de filosofie te stimuleren, hun zichtbaarheid te vergroten en discriminatie aan de kaak te stellen.

Word lid van SWIP-NL

Pijlers

In de filosofie zijn veel verschillende vrouwen op allerlei manieren actief. De SWIP-NL community is dan ook breed en divers: er zijn vrouwen die zich bezighouden met academische filosofie, met publieksfilosofie, met filosofie-onderwijs en met tal van andere filosofische praktijken, zoals filosofisch consulentschap. De gemeenschappelijke deler is dat ze allen alumni van filosofie-opleidingen zijn. En dan zijn er de studenten, niet te vergeten. Al deze aandachtsgebieden zou je als pijlers of zuilen kunnen zien die de steunpilaren vormen waar het SWIP-NL-dak op rust. Zonder pijlers is er geen dak en zonder dak zijn de pijlers niet verbonden, hetgeen in beide gevallen betekent dat er dus geen gebouw is. Juist de verbinding tussen de pijlers maakt het gebouw van SWIP-NL tot wat het is: een plaats voor alle vrouwen die zich met filosofie bezighouden.

Organisatie en geschiedenis

De organisatie is gemodelleerd naar de Engelstalige SWIP en richt zich op het Nederlandstalige gebied.

Op 10 april 2013 is er een bijeenkomst gehouden in de universiteitsbibliotheek van de UvA in Amsterdam om SWIP-NL te lanceren. De initiatiefnemers van dit evenement waren E. Brouwer, C. Dutilh Novaes, A. Halsema, M. Prange en K. Vintges. Naar aanleiding van die goedbezochte bijeenkomst is een klein committee van belangstellenden bij elkaar gekomen, die hebben gezorgd voor de formele oprichting van de vereniging Society for Women in Philosophy – Nederland en Vlaanderen, kortweg SWIP-NL, op 2 oktober 2013.